Jaktpolitiet har begrenset politimyndighet. Mindre forseelser kan føre til tilsnakk eller bli oppgjort på stedet, men mange saker blir anmeldt og kan ende med høye bøter, bortfall av jaktrett og i de verste tilfellene ubetinget fengselstraff.

I høst er det spesiell fokus på bruk av forbudte blyhagl under rypejakta. 5000 kroner er boten for å bruke slike hagl.

— Stort sett er jegerne lovlydige, men det er alltid noen få som ødelegger, sier Jostein Sandvik i Statens Naturoppsyn til NTB. Han forteller at Naturoppsynet har mellom 700 og 800 saker som ender med anmeldelse hvert år. Mange av disse sakene er knyttet til fiske og motorferdsel i utmark, men en andel også til jakt.

På Skjåk var det en jeger som skjøt tre dyr på ett skudd i høst. Denne saken er anmeldt. Skudd inn i en villreinflokk, skudd mot dyr i bevegelse og skudd mot utrygg bakgrunn blir slått hardt ned på av jaktpolitiet.

På det største villreinområdet i Norge, Hardangervidda, har det ikke vært mye ureglementert under årets villreinjakt.

Typiske saker som blir oppgjort på stedet er glemte kort.

— Jegere glemmer av og til både våpenkort, jegeravgiftskort, bevis på jegerprøve og oppskyting og kvotekort. Glemt våpenkort har ofte endt med anmeldelse, sier Jostein Sandvik.

Tord Magnus Tordhol skjøt to villrein med ett skudd, og hadde bare ett dyr igjen på kvoten. Årsaken var en rikosjett som traff en kalv. Jaktpolitiet ved Kathrin Aslaksby lager rapport.
KJELL HERSKEDAL/SCANPIX