Mens arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil innkalle næringslivet for å be dem ansette flere med flerkulturell bakgrunn, slår NHO tilbake og ber Hanssen huske at mange godt utdannede flerkulturelle er en viktig ressurs for næringslivet.NHO frykter Hanssens gjentatte budskap får unge, flerkulturelle til å gi opp.- Når statsråden stadig fokuserer på at innvandrere og flerkulturelle ikke får jobb, får han ikke motivert flerkulturell ungdom til å ta utdanning, frykter NHO-direktør Sigrun Vågeng. - Jeg frykter det fester seg et galt bilde hos unge under utdanning at de ikke får jobb, og at det derfor ikke er noe poeng i å ta utdannelse. Det er helt feil. Hanssen må passe på at det gode ikke blir det bestes fiende, sier Vågeng.

Mange faller fra.

Hun viser til at andelen flerkulturelle som ikke fullfører videregående skole er høy.- Det er snakk om 40 prosent, mens tallet blant etnisk norske er 20 prosent. Særlig guttene dropper ut. Sammen med Kunnskapsdepartementet har vi satt i gang prosjektet "Gutter på randen" for å fange dem opp, sier hun.- Tallene viser at det er en sterk sammenheng mellom arbeid og utdanning for innvandrere. Det er i grupperinger med lav utdanning arbeidsledigheten er høy, sier Vågeng og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Djupedal på banen.

Mens Hanssen i Aftenposten 27. april sa han skulle snakke med konsernlederne i løpet av våren, mener Vågeng det er vel så viktig at han snakker med sin kollega Djupedal.- Han må ikke glemme å ha en tett dialog med Kunnskapsdepartementet. De må være utrolig bevisst hvor viktig det er at de har en tett og god dialog, sier Vågeng. Likevel innrømmer hun at næringslivet "har vært konservative" i hvem man har rekruttert og hvordan. - Vi må selvsagt ta inn over oss alle enkelteksemplene om dem som søker jobb etter jobb. Hvis diskriminering skjer på grunn av navn eller hudfarge er det selvsagt uakseptabelt. Det er ulovlig etter norsk lov, påpeker NHO-direktøren.Hun forteller også at NHO er opptatt av å ta opp problemstillingen med alle sine medlemsbedrifter.Bjarne Håkon Hanssen er ikke enig i at hans uttalelser skaper tapere.- De som er unge i dag vil selvsagt se på om de som er litt eldre enn dem, får jobb. Jeg kan ikke gi alle jobb, men sammen med næringslivet må vi vise dem i praksis at de faktisk får jobb.Han avviser at han overfokuserer på det negative.- Jeg er opptatt av at vi sammen skal gi flest mulig jobb. Til dem som er under utdanning er det selvsagt viktig at de gjør lekser og ikke gir opp,sier statsråden.

NHO frykter at Bjarne Håkon Hanssen får unge, flerkulturelle til å gi opp.
LISE ÅSERUD/SCANPIX