Finanskrisen har gjort at behovet for Nav er større enn noen gang. For Nav Oslo er problemene nå blitt så store at Nav sentralt må ut og dytte fylket gjennom krisen. Gjentatte ganger har det kommet frem at folk venter og venter på penger som aldri kommer. Flere syke og uføre har måttet låne penger av venner og familie for i det hele tatt å overleve. Nav Oslo mister også ansatte, ved at en del vikarer settes på gaten.

Dermed er det klart at Oslo rett og slett ikke er i stand til å gjennomføre Nav-reformen uten krisehjelp fra Nav sentralt.

Kriseteam.

–I noen fylker har vi litt større utfordringer enn i andre fylker, og det er særlig i Oslo og Hordaland vi har tilpasningsutfordringer, sier Nav-direktør Tor Saglie.

Både Oslo og Hordaland har nå så store problemer at de må få hjelp både med økonomien og de store saksbunkene. Mellom 20 og 30 spesialutpekte saksbehandlere har fått i oppdrag å ta tak i de voldsomme bunkene med søknader om dagpenger, uføretrygd og sykepenger som har hopet seg opp i hovedstaden.

Kriseteamene som skal hjelpe de to skadeskutte fylkene hentes fra resten av Nav og kommer i tillegg til de 100 millioner kronene Nav fikk av Regjeringen i høst for å få unna saker som var forsinket mer enn loven tilsier.

Saken fortsetter under annonsen.

–Flere andre fylker er i balanse og har derfor ressurser til å bistå, sier Saglie.

Han legger til at begge fylkene nå følges med argusøyne fra Nav sentralt.

Ansatte forsvinner.

Samtidig mister Nav Oslo, sammen med en rekke andre lokalkontorer over hele landet, mange av sine ansatte. I 2008 hadde Nav et stort antall midlertidig ansatte, basert på penger som var overskudd fra 2007. Pengene er nå brukt opp, og Saglie sier denne gruppen ikke får fornyet sine kontrakter når de løper ut.

Bare i Oslo er det snakk om over 100 midlertidige ansatte som nå ikke får fornyet kontrakten sin. Nav kan imidlertid ikke gi noe eksakt tall på hvor mange det dreier seg om, hverken for Oslo eller resten av landet.

–Å gå ut med noe tall nå, vil være feil, sier Yngvar Åsholt, som er direktør for det overordnede fylkesleddet i Nav.

«Dårlig spøk?»

Tillitsvalgt Ingvar Botnen ved Nav-kontoret på Søndre Nordstrand sier han håper frafallet av vikarene er en dårlig spøk. Han er svært skuffet og ikke i tvil om at det går ut over brukerne.

–Vi vil ikke klare å få så mange på tiltak som vi skulle ønske. Vi får forsøke å sørge for at folk har noe å leve av, og nøye oss med det, sier han.

Også i Møre og Romsdal har tillitsvalgte vært ute og klaget på situasjonen.

–Dette er en dramatisk situasjon. Siste halvår i 2008 rensket de ut alle de midlertidige ansatte vi hadde – og det blir mye tøffere fremover, sier hovedtillitsvalgt Ottar Nerlund ved Nav Møre og Romsdal til NRK.

Det er liten tvil om at dette får konsekvenser for en del brukere.

Nye stillinger.

–Noen brukere vil få ny saksbehandler, det er ikke til å komme utenom, sier Yngvar Åsholt.

Saglie mener likevel Nav er på vei inn i en «normalsituasjon», fordi resten av alle nyetableringer de skal gjennom som følge av Nav-reformen, skal være gjort i løpet av 2009. Han bygger blant annet på at finansminister Kristin Halvorsen ga Nav 320 nye årsverk i forbindelse med regjeringens krisepakke sist mandag.

Nav-direktør Tor Saglie.
JON HAUGE