• Nav har valgt å se bort fra Dagfinn Bergestigs sak når de i fremtiden skal avgjøre gradering av uførepensjon. FOTO: Werner Juvik

Nav tapte i retten, men fortsetter som før

Dagfinn Bergestig (65) vant over Nav og slapp å betale tilbake uførepensjon. Likevel har Navs saksbehandlere fått instruks om ikke å ta hensyn til dommen.

salesposter