• Det viktigste fosterforeldre gjør, er de dagligdagse tingene, sier seniorrådgiver Ragnar Simonsen.

I dag bor det om lag 7400 barn i fosterhjem i Norge, og antallet fosterbarn har vært jevnt stigende de siste årene med nesten 2000 flere nå enn for 10 år siden.

120 barn står i dag på venteliste for å få komme til familier som matcher deres behov, og for å lettere finne en match til barna, trengs flere fosterfamilier å velge imellom. Derfor har Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet nå satt i gang en kampanje for å rekruttere flere.

— I tillegg til at det er flere som trenger hjelp, så er det slik at både Stortinget og Regjeringen sier at det er viktig at vi lar barn og unge få en familie å vokse opp i dersom de ikke kan bo hjemme, i stedet for å være på institusjon over lengre tid. Så det betyr at vi trenger flere hjem for å finne gode hjem til barn og unge, sier direktør Ann-Mari Sæbønes.

Ifølge seniorrådgiver Ragnar Simonsen er det vanskeligst å finne hjem til eldre barn over 14 år, og han etterlyser også fosterforeldre av ulike etniske bakgrunner. Tross en dobling i antall familier med ikke-etnisk norsk bakgrunn det siste året, trengs det flere.

— Vi ønsker at de som er i fosterhjemsgruppa, skal gjenspeile de som skal i fosterhjemmet best mulig, for det er viktig å ta hensyn til barnas bakgrunn, språk og kultur.

Simonsen sier det trolig er mange som har tenkt på å bli fosterforeldre, men som tror de ikke kvalifiserer.

— Det er nok mange som har tenkt at "jeg er ikke god nok". Fosterforeldre forbinder man med supermennesker og i alle fall ikke som jeg. Men det viktigste fosterforeldre gjør, er de dagligdagse tingene, sier han.