Det er Sør-Afrikas miljøvernminister Valli Moosa som har utfordret verdens regjeringer til å reise "CO2-nøytralt" til toppmøtet. Land og institusjoner oppfordres til å bidra med penger til et utviklingsfond som blant annet skal finansiere solcellepaneler på skoler og helseinstitusjoner.På den måten håper Sør-Afrika å spare like mye CO2 som flyreisene og det øvrige energiforbruket til de anslagsvis 65000 tilreisende vil skape.-Norge vil bidra med "noen hundre tusen", sa miljøvernminister Børge Brende i går.

(NTB)