Justisminister Grete Faremo presenterer fredag kl. 12.30 den nye UDI-direktøren. Kl. 13.00 offentliggjør hun hvem som blir ny politimester i Oslo.

På søkelisten for å bli ny direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) står to menn som har arbeidet med innvandring gjennom mange år.

Frode Forfang (53) er fungerende direktør i påvente av ansettelsen. Terje Skjeggestad (61) er avtroppende leder for Utlendingsnemnda.

I alt er det 11 søkere til stillingen. Én av dem er en anonym mann på 45 år.

Det er ventet at Hans Sverre Sjøvold, ekspedisjonssjef for politiavdelingen i Justisdepartementet, blir ny politimester i hovedstaden etter Anstein Gjengedal.

Etter flere utlysninger var det ingen erfarne politiledere på søkerlisten. Sjøvold var opprinnelig oppført som kontaktperson i departementet for søkerne, men ved siste utlysninger var han ikke lenger det. I stedet stod han selv på søkerlisten.

–Et viktig spørsmål er om vi skal ha et nærpoliti, slik vi har i dag, eller omvi skal ha et beredskapspoliti som kanskje er mer opptatt av utrustning, skytetreningog slike ting. Jeg synes jeg ser signaler om at man ikke gir opp dennenærpolitimodellen, og det mener jeg er riktig. Skal vi som system harmuligheten til å oppdage for eksempel soloterrorister, kan vi ikke ha et politisom distanserer seg fra der folk bor, sa Sjøvold i et intervju med lokalavisen Tønsbergs Blad i april i år.

På søkelisten i Oslo er Sjøvolds konkurrent Thorbjørn Johan Gaarder. Han er 56 år gammel, bosatt i England og har tittelen Chief Credit Officer.

Gaarder har også søkt jobben som UDI-sjef.