1. mars klokken 21.20 fanges denne mannen opp av et overvåkningskamera i lokalene til Software Innovation i Philip Pedersens vei på Lysaker. Selskapet ble utsatt for det en rekke bedrifter på Østlandet har opplevd den siste tiden: Å bli loppet for kostbart datautstyr.
Antallet bedriftstyverier øker jo nærmere man kommer Oslo.
Kjell Johan Abrahamsen, leder for Grenseløsprosjektet.

— Populære mål

Software Innovation er langt fra den eneste bedriften som er blitt utsatt for et slikt tyveri. Hittil i år har tyver slått til mot 30 bedrifter bare i Asker og Bærum, og flere politidistrikt på Østlandet melder om en økende trend.

Politiførstebetjent Dag Eirik Ekeli ved Asker og Bærum politidistrikt sier målet for tyvene er det samme: Bærbare PC-er.

- Hvert sted er det forsvunnet fra to til 20 laptoper. Slikt blir det fort store summer av, men innholdet i datamaskinene er oftest enda viktigere for bedriftene som rammes. Det kan derfor få alvorlige konsekvenser når tyvene slår til.

Geir Ellefsen ved Majostua politistasjon peker på at kontorlandskap er blitt en sikkerhetstrussel.

— Det at folk sitter i kontorlandskap, og at flere firma deler samme område, er et sikkerhetsproblem. Også i Oslo har vi sett at bedrifter er blitt populære mål for innbruddstyver, sier politiførstebetjent Geir Ellefsen ved Majostua politistasjon til Aftenposten.no.

Saken fortsetter under annonsen.

Økende antall

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble lagt frem i dag, økte antall lovbrudd mot foretak med nesten 12 prosent fra 2008 til 2009.

Tyverier og annen vinningskriminalitet utgjør om lag to tredeler av alle lovbrudd mot foretak, og det ble registrert en økning på 15 prosent i antall anmeldelser fra bedrifter på grunn av vinningslovbrudd.

Samlet sett ble det registrert 73.200 lovbrudd begått mot bedrifter, det høyeste antallet i de seks årene det er ført statistikk over ofre for anmeldte lovbrudd.

Her kan du lese mer om statistikken.

- Før alarmtid

Tyvene slår oftest til før klokken 22 om kvelden, da mange bedrifter slår på sine alarmsystemer.

Derfor skjer det ikke så sjelden at det er ansatte i bedriftene når innbruddene gjennomføres.

Hittil har tyvene gått fri, men førstebetjent Ekeli sier de vet det dreier seg om utenlandske kriminelle.

Han utelukker ikke at bander har endret satsingsområde fordi politiet er blitt så flinke til å ta villatyvene.

Det at folk sitter i kontorlandskap, og at flere firma deler samme område, er et sikkerhetsproblem.
Geir Ellefsen, Majostua politistasjon.

- Nærmere Oslo

Kjell Johan Abrahamsen, leder Grenseløsprosjektet som omfatter Vestfold, Telemark, Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt, forteller at antallet bedriftstyverier øker jo nærmere man kommer hovedstaden.

— Vi har hatt innbrudd også i Vestfold, men bare et par stykker. Antallet bedriftstyverier øker jo nærmere man kommer Oslo, sier Abrahamsen.

Høye utgifter

Hagbart Schjøtt er innleid konsulent for å drifte bygningen for Software innovation, som ble utsatt for tyveriet i mars. Han opplyser at alarmen går når tyvene bryter seg inn, men at tyven eller tyvene i dette tilfellet har klart å feie med seg laptoper før vekterselskapet rakk å komme.

— Jeg vet ikke hva innbruddet betydde for bedriftene og innholdet på PC-ene, men utgiftene til selve innbruddet er oftest langt høyere enn hva som dekkes av forsikringen. Ofte er egenandelen høy, sier han.

Han anslår utgifter på til sammen 50.000 kroner i innbruddet, og mye av dette dekkes ikke av forsikringen.