Økt satsing på jobbtiltak for innvandrerkvinner

En offentlig prøveordning som skal hjelpe innvandrerkvinner ut i jobb, blir permanent fra neste år. Samtidig økes bevilgningen med 30 millioner til 50 millioner kroner.

salesposter