Det er dokumentert omfattende irregulære forhold og misligheter i Nedre Romerike vannverk og sentralrenseanlegget RA2.

Styrene i selskapene har vært usedvanlig passive i forhold til oppfyllelse av lovpålagte krav til organisering av formuesforvaltning og internkontroll, og dette har muliggjort tapping av midler fra selskapene , kommer det frem i en "Foreløpig rapport om funn" i forbindelse med granskingen av forholdene ved vann og renseanleggene, tidligere direktør Ivar T. Henriksen, hans sønn Pål H. Henriksen og samrøren mellom de offentlige selskapene og direktørsønnens private selskaper.

Kritikkverdige forhold

Også i forholdet til vannverkets mange leverandører er det avdekket kritikkverdige forhold og samrøre med de offentlige selskapene Ivar T. Henriksen ledet, og sønnens private selskaper.

Tidligere daglig leder Ivar T. Henriksen, hans sønn Pål Henriksen og dennes private selskaper har hatt betydelige inntekter ved overfakturering og / eller fiktiv fakturering til i Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) og AS Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2) via selskapenes leverandører, heter det i rapporten.

Saken fortsetter under annonsen.

Vannverket tok regningen

Det er avdekket eksempler på tapping av midler helt tilbake til 70-tallet.

Nedre Romerike vannverk har brukt 25 millioner på en borerigg som i det vesentlig har gitt inntekter til Pål Henriksens private selskaper, og Ivar Henriksen har kjøpt en rekke private effekter som knivsamling er og jaktutstyr og latt vannverket betale regningen.

I rapporten fremgår det at finansieringen av farmene til Ivar Henriksen i Sør-Afrika i det vesentlige kommer fra lån og overføringer fra underleverandører til vannverket.

Det er avdekket vesentlige svakheter ved revisjonen av selskapene.

Etterforskes av Økokrim

Den 30.09.2005 fikk Nedre Romerike distriktsrevisjon (NRD) granskingsoppdraget av styrene i Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) og AS Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2). Det var etter at Aftenposten hadde avdekket kritikkverdige forhold ved vann og renseanleggene. Daglig leder Ivar T. Heriksen og sønnen Pål ble permitert fra sine stillinger og er i dag siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap. Slamkjøreren til vannverket er siktet for korupsjon. Økokrim har ikke avsluttet sin etterforskning.

Granskingen NRD gjør på oppdrag fra styrene i de interkommunale selskapene omfatter styrene, den daglige ledelse og sammenblanding av økonomiske interesser mellom selskapene, leverandører og personer.

Foreløbig rapport

Granskingsutvalget består av fem ansatte ved NRD og fem eksterne rådgivere med økonomisk og juridisk kompetanse i tillegg til kompetanse innen sivil gransking.

Rapporten som nå legges frem er foreløpig. Etter det Aftenposten erfarer gjenastår en del arbeid spesielt i forhold til underleverandører. Også hensynet til Økokrims etterforkning gjør at distriksrevisjonens granskere ikke legger alle kortene på bordet nå.

Opprydningen etter den tidligere vannverkssjefen Ivar T. Henriksen avdekket blant annet at Nedre Romerike Vannverk/ Sentralrenseanlegget RA eide to kostbare borerigger.
TONE GEORGSEN