— Lærerne skal gi en tilbakemelding om hvordan eleven ligger an i forhold til målene i læreplanene. Både barna og de foresatte skal få beskjed om hva som går bra, hva det er lurt å jobbe mer med, og hvilke strategier de kan ta i bruk for bedre å nå målene, forklarer han.Utdanningsdirektoratet har nettopp foreslått at det opprettes et nasjonalt system for vurdering av elevene på barneskolen. Også kunnskapsminister Øystein Djupedal (sv) erkjenner at den norske skolen må gi bedre tilbakemeldinger enn den gjør i dag. Men han har beskrevet deler av direktoratets forslag som mer stigmatiserende enn motiverende.Oslos driftige skolebyråd Torger Ødegaard har uansett ikke tenkt å vente på eventuelle nasjonale vedtak. Nå setter han sitt eget system ut i livet, på alle Oslos barneskoler, helt fra første klasse.- Dette er ingen snikinnføring av karakterer, bedyrer han.- Men vi mener at skriftlig vurdering er hjemlet i forskriften til opplæringsloven. Jeg ser på denne evalueringen som en slags skriftlig kontrakt mellom hjem og skole.12 Oslo-skoler deltar allerede i arbeidet med å utvikle en veileder for skriftlig elevvurdering. Den skal være klar til høsten og sendes til alle skolene. Deretter skal den prøves ut i praksis på åtte pilotskoler kommende skoleår. Deretter gjøres skriftlig tilbakemelding obligatorisk på alle Oslo-skoler med barnetrinn fra høsten 2007.

- Melder seg ut.

Leder i Utdanningsforbundet Helga Hjetland reagerer sterkt. - Byråden fortsetter på galeien med å melde Oslo ut av Norge i skolepolitikken, mener Hjetland.

Oslos skolebyråd Torger Ødegaard vil ha endringer i grunnskolen, men møter motbør.
DAN PETTER NEEGAARD