Kvinnen i begynnelsen av 20-årene oppsøkte Helsesenteret for papirløse migranter, drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, i sommer fordi hun hadde oppdaget at hun var uønsket gravid. Helsesenteret formidlet kontakt med Ullevål sykehus, hvor kvinnen fikk ultralydundersøkelse. Det ble påvist at hun var gravid i 8.–9. uke.

Kvinnen fikk ikke abortinngrepet hun ba om. Beskjeden fra sykehuset var at om abortinngrepet skulle gjennomføres, måtte hun betale på forhånd.

For kvinnen var det ikke aktuelt med medikamentell abort (abortpille), og et kirurgisk inngrep koster mellom 4000 og 12000 kroner. Disse pengene hadde ikke kvinnen, og hun hadde heller ikke mulighet til å skaffe dem på kort tid.

Tatt imot ved Ahus

Da kvinnen ikke fikk hjelp ved Ullevål sykehus, sørget Helsesenteret for papirløse migranter for at hun fikk time ved Ahus. Der ble abortinngrepet utført.

— Dette var en ung kvinne i en vanskelig og sårbar situasjon. Hun oppholdt seg ulovlig i Norge og hadde ingen til å hjelpe seg. Vi syntes det var urettferdig og merkelig at hun ikke fikk hjelp, sier daglig leder ved Helsesenteret, Solveig Holmedal Ottesen.

Saken fortsetter under annonsen.

Helsesenteret fant det så oppsiktsvekkende at kvinnen ble avvist ved OUS at de klaget saken inn for Helsetilsynet ved fylkeslegen. Helsetilsynet i Oslo og Akershus mener at Oslo universitetssykehus HF opptrådte uforsvarlig da de ikke tok imot kvinnen. Helsetilsynet ber dessuten sykehuset etablere nye rutiner for denne gruppe pasienter.

Begrunnelsen fra sykehuset var at abort ikke er øyeblikkelig hjelp, og at kvinnen derfor ikke hadde krav på gratis helsehjelp.

Alle har rett på øyeblikkelig hjelp

Alle personer som oppholder seg i Norge, har etter loven rett til øyeblikkelig helsehjelp. Ullevål sykehus oppfattet ikke svangerskapsavbrudd som en øyeblikkelig hjelp-situasjon. Helsetilsynet i Oslo og Akershus er enig i at abort i uke 8 til 9 vanligvis ikke kan anses som øyeblikkelig hjelp.

De påpeker imidlertid at retten for alle som oppholder seg i Norge, også omfatter en rett til svangerskapsavbrudd innen 12. uke.

- Helsetilsynet viser til den såkalte prioriteringsforskriften hvor det står at ”hvis vurderingen av pasienten tilsier at behandling bør gis innen tre uker, har pasienten rett til behandling”. Oslo universitetssykehus har rett i at pasienter uten lovlig opphold i landet – som hovedregel – selv skal dekke kostnadene ved behandlingen.

- Det er imidlertid etter gjeldende praksis ikke anledning til å kreve betaling for ”øyeblikkelig hjelp” eller "helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan vente”, sier fylkeslege Petter Schou.

tine.dommerud@aftenposten.no