I Kardemomme barnehage i Oslo bruker man lesestund og lek for å utvikle barnas språk. Allerede når barna begynner i barnehagen i ettårsalderen starter språklæringen forsiktig

— Vi observerer jo barna over lengre tid og hvis vi oppdager at noe skurrer setter vi inn de riktige tiltakene, forteller styrer Camilla Skredderstuen Stolpe.

- Et eksempel vi hadde var en gutt som ikke forsto hva vi mente da han ble bedt om å kaste papiret i søppelkassen. Han skjønte ikke sammenhengen mellom papiret og søpla, og vi så at han ikke forsto begrepet.

Fordi andelen av elever som trenger spesialundervisning har økt, ønsker regjeringen å innføre språktesting av treåringene i barnehagen. Slik håper de å tidligere fange opp de som trenger ekstra oppfølging.

- Hvis barnet går i en kvalitativt god barnehage med pedagoger og stabilt personale, er det kanskje ikke nødvendigvis behov for mer kartlegging, sier Stolpe.

— Men det er behov for å bruke kartleggingmetodene riktig. Hva som skjer med de resultatene og hvordan jobber man videre med det er vel så interessant.

— Det er jo en avveining hvor mye vi skal være borte fra avdelingen og fylle ut skjemaer. Jo mindre tid har vi jo til å være sammen barna og lese bøker med dem og jobbe med språket på den måten, fortsetter styrer og pedagog Therese Sandsbråten.

Se videoreportasjen fra Kardemomme barnehage øverst.