• Nok en gang er rutene i butikken Atelier Henry Phillip knust. Sist tirsdag møtte innehaver Stein Phillip Thoresen justisminister Knut Storberget. I møtet lovte politiet å skjerpe kampen mot pelsterroristene. FOTO: TRYGVE INDRELID

Pelsterroristene tilbake

Forfølgelsen av pelshandler Stein Phillip Thoresen fortsetter. Nye ruter er knust, til tross for at politiet har lovet å prioritere saken.

salesposter