Dermed setter han til side henleggelsene som både politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO) og statsadvokatene i Agder foretok etter at politiet i Kristiansand ble anmeldt for å ha lekket sensitive opplysninger til Her og Nå, Se og Hør og VG. Det var snakk om personopplysninger om Espen Høiby, som i fjor høst stod tiltalt for vold mot sin tidligere kjæreste. Høiby ble dømt til 60 dagers fengsel. Siden anket Høiby voldsdommen på 60 dagers fengsel, fikk den forkastet og fikk siden medhold av Høyesterett i at lagmannsrettens ankebehandling led under saksbehandlingsfeil. Dermed er ikke dommen rettskraftig ennå.— Opplysningene som journalister i Her og Nå, Se og Hør og VG fikk tilgang til, kunne ikke komme fra andre enn politiet. Jeg er tilfreds med at Riksadvokaten ønsker dette etterforsket, og at han tar dette langt mer alvorlig enn Agder statsadvokatembete gjorde, sier Høibys forsvarer, advokat John Christian Elden.Riksadvokaten slår i sin avgjørelse fast at saken ikke var godt nok etterforsket til at en påtaleavgjørelse kunne fattes. Nå krever han ikke bare politiet etterforsket, men også de tre mediene ettersom de kan ha publisert opplysninger de har fått som følge av en straffbar handling.- Det er rimelig grunn til å etterforske om blant annet Se og Hør hadde tilgang til saksdokumenter da bladets journalist tok kontakt med Høiby for kommentarer, og i tilfelle hvordan bladet hadde fått disse opplysningene, skriver Riksadvokaten.