Politiet hevder de aldri har opplevd tilsvarende.

Nå frykter politiet at etterforskningen kan bli ufullstendig, dersom ikke striden med Akershus universitetssykehus (Ahus) løses innen kort tid.

Men sykehuset holder på sitt og begrunner tilbakeholdelsen med frykt for lekkasjer, fylkeslegens mulige gransking og mangel på samtykke fra den siktede.

– Veldig spesielt

Politiadvokat Cecilie Gulnes sier til NTB at Shahzad Khan (30) opphevet helsepersonellets taushetsplikt allerede 2. oktober. Hun forstår ikke at Ahus nekter for å ha mottatt siktedes samtykke.

– Det har stor betydning for oss at vi får innsyn i mannens pasientjournal. Uten journalen blir etterforskningen vanskelig, og i verste fall ufullstendig, sier Gulnes til NTB.

Saken fortsetter under annonsen.

– Dette er en særdeles alvorlig sak og det er veldig spesielt at sykehuset holder tilbake opplysninger når den siktede selv har gitt sitt samtykke, legger hun til.

Erfart lekkasje

Direktør Trond Rangnes ved psykisk helsevern i Ahus tilbakeviser at det er spesielt at sykehuset ikke vil utlevere pasientjournalen.

– Det er helt vanlig prosedyre. Vi har nemlig erfaring med at det lekker ut informasjon som ikke skal ut. Dessuten skal fylkeslegen i Oslo og Akershus vurdere gransking, og derfor ville det være ekstra uheldig om det lekker ut noe fra journalen, sier Rangnes til NTB.

Han legger til at Ahus aldri har sett noe til 30-åringens samtykke.

– Noen slik skriftlig erklæring har ikke kommet til oss. Men det er heller ikke gitt at vurderingen og konklusjonen endres, selv om vi får et slikt skriftlig samtykke, sier Rangnes.

Tilregnelighet

Mannen som er siktet for å ha drept sine tre søstre i deres hjem på Kalbakken i Oslo 1. oktober, har vært i avhør med politiet, men uten at man har kommet til selve drapene.

– Vi håper å få til en avtale om tidspunkt for et nytt avhør i løpet av onsdag, sier Gulnes.

For politiet er pasientjournalen viktig av flere grunner:

– Vi er i en situasjon hvor spørsmål om tilregnelighet er helt sentralt. Det kan også ligge andre opplysninger der som kan brukes til å sjekke mannens utsagn og historie, sier Gulnes.

Spres ikke

Politiadvokat Gulnes undrer seg over Ahus-direktør Rangnes frykt for lekkasjer.

– Slike opplysninger underlegges helt spesielle prosedyrer. Opplysninger som kan være relevante, vil naturlig nok legges fram for retten, men det er jo ikke slik at vi sprer opplysninger fra pasientjournaler til hvem som helst, sier Gulnes.

Trond Rangnes vil ikke utdype lekkasje-frykten ytterligere og nekter å svare på NTBs spørsmål om når eller hvor ofte slike lekkasjer har skjedd tidligere.

- Uten journalen blir etterforskningen vanskelig, og i verste fall ufullstendig, sier politiadvokat Cecilie Gulnes
Erlend Aas / SCANPIX