De politiske partiene har de siste årene stått i kø for å bevilge mer penger til politiet. Men ferske regnskapstall fra Justisdepartementet viser at politiet satt igjen med 252 millioner kroner i 2007. Årsaken er forsinkelser i leveranser og en fortsatt prekær mangel på nye politifolk. — Vi har økt budsjettet til politiet, men vi får ikke søkere til ledige stillinger. Vi har også lagt mye vekt på budsjettdisiplin i politiet, slik at vi har unngått store underskudd, som endel andre offentlige etater sliter med, sier justisminister Knut Storberget.

Hadde ikke tid.

— Det er skammelig at politiet kan sitte igjen med så mye penger. Hvordan kan de da klage over at de har lite ressurser? spør Tor Andreassen. Han driver gjestehus i Sørvær i Finnmark, og lever av fiskegale turister som vil jakte på stortorsk. Før jul fikk gjestehuset uønsket besøk av to voldsdømte menn som gikk amok. Da Andreassen ringte politiet og ba om hjelp, fikk han klar beskjed: Politiet hadde ikke tid.- Politiet sier det koster 20 000 kroner å rykke ut for å hjelpe oss hvis det blir bråk. Det er ikke lett å drive gjestehus hvis du ikke kan regne med at politiet kommer når du trenger hjelp, sier Andreassen, som har vært nødt til å holde stengt i vinter.

Voldsofre.

Forsinkelsene i politiet rammer blant annet voldsofre, som må regne med at det tar lengre tid å få utviklet den nye voldsalarmen. Publikum som ønsker å slippe lange økter på politistasjonen ved i stedet å levere anmeldelser på Internett, blir også berørt. Nettpolitistasjonen er ett av flere utsatte prosjekter. I Aftenposten har det tidligere også kommet frem at politiet har vært nødt til å redusere antallet flytimer for sine helikoptre som følge av pengemangel.

Få søkere.

Budsjettet til Politi- og lensmannsetaten har vokst kraftig de siste årene, og utgjør nå 7,5 milliarder kroner. Samtidig som kriminaliteten har økt, har også politikerne vært villig til å bruke mer penger. I høstens budsjett fikk politiet en halv milliard ekstra. I Oslo satt politimesteren igjen med 44 millioner ubrukte kroner som følge av forsinkelser. Justisministeren gir Bondevik-regjeringen mye av skylden for problemene.- Vi sliter fortsatt med det lave opptaket av nye politistudenter under Bondevik-regjeringen. Den gang tok man inn bare 260 studenter, mens vi har økt tallet til 432 nye studenter. Vi trenger flere politifolk på gaten, sier Storberget.- 252 millioner kroner i ubrukte midler rammer den mest eplekjekke justisministeren vi har hatt på år og dag, sier nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen (FrP). - Storberget har en utrolig evne til alltid å skylde på andre. Med så mye penger på bok kunne han kjøpt mer teknisk materiell og ansatt flere sivile i politiet. På denne måten kunne politifolk vært flyttet ut fra kontorene, sier Ellingsen.

En kvart milliard var til overs på politiets 2007-budsjett.
HANS O. TORGERSEN