NRK-journalist Ahmed Fawad Ashraf, broren til avdøde Faiza Ashraf, tar i siste utgave av tidsskriftet Samtiden et sterkt oppgjør med navngitte journalister i VG, Dagbladet og TV2, men kommer også med kritikk av politiet for å lekke til pressen, ikke informere familien før de gikk ut med opplysninger, og å stille spørsmål som virket krenkende på familiemedlemmer i en fortvilet og sårbar situasjon:

Etterforskningsledelsen gikk ut og kommenterte spekulasjoner om tvangsgifte og mulig flukt, mens kriminalsjefen har måttet tåle kritikk fra pressen fordi hun løy da hun på direkte spørsmål svarte «nei» på spørsmålet om nye arrestasjoner dagen etter at Håvard Nyfløt var pågrepet og siktet for kidnappingen.

Rettssaken mot de tiltalte for drapet på Faiza Ashraf går for Asker og Bærum tingrett nå. Aftenposten.no følger saken i retten.

Politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum.
ARILD M. JONASSEN

— Familien mistenkeliggjort

Dagen etter kidnappingen kom en etterforsker hjem til familien der han avhørte lillebroren og en storesøster. Politiet var svært opptatt av at foreldrene på dette tidspunkt var i Pakistan sammen med Ahmed Fawad Ashraf:

«Hva ville du sagt om jeg fortalte deg at Faiza er helt trygg og sitter på politistasjonen i Sandvika nå?» spurte politimenn.

Saken fortsetter under annonsen.

Så la han til:

«Hva kommer du til å gjøre hvis jeg forteller deg at det er familien din i Pakistan som står bak?», skriver Ashraf .

- Reagerte sterkt

I ettertid har politimesteren hatt flere samtaler med etterforskningsledelsen:

- Hvordan stiller politiet seg til det familien opplevde som uskjønnsom fremferd?

— Når vi sitter med fasiten er det lett å se at mye burde ha vært gjort annerledes, og jeg er sikker på at vedkommende etterforsker gjerne skulle ha hatt disse spørsmålene ustilt. Dette var en vanskelig sak å etterforske, og hvor vi selvsagt måtte etterforske bredt og være åpen for ulike muligheten, sier Veiding til Aftenposten.no.

- Er politiet fornøyd med egen innsats vis-a-vis pressen?

— Vi har hatt mange samtaler om dette internt, og det som skal sies fra politiet skal alltid være korrekt. Ønsker man å holde noe tilbake av taktiske grunner får man heller svare «ingen kommentar» eller «av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere dette nå», sier politimesteren.

- Stort trykk

Politiet i Asker og Bærum var uforberedt på det massive trykket fra media, som også hentet inn pensjonerte politiprofiler fra andre politidistrikt for å kommentere saken uten at de hadde detaljkunnskap om etterforskningen.

— Vi tar all kritikk på alvor, og spesielt den Ahmed Fawad Ashraf fremsetter i Samtiden. Den forteller med stor tydelighet hvordan familien opplevde denne situasjonen, og dette har vært en nyttig lærdom for oss, sier Veiding.

- Etterlyser empati

Ellers er politimester Torodd Veiding skuffet over enkelte redaktørers manglende evne til å vise empati og ta til seg kritikken for nærmest å ha beleiret familiens hus og bombardert den med sms'er og e-mail:

— Jeg tror mange bør gå i seg selv etter å ha lest Ahmed Fawad Ashraf essay. I Dagsnytt 18 vet jeg at han senere har vist forståelse for at politiet må etterforske bredt, men også politiet har et forbedringspotensiale, sier politimesteren.

Familiens bistandsadvokat, Harald Stabell, sier at de er fornøyd med at politiet nå tar selvkritikk.

- En kioskroman

Ahmed Fawad Ashraf er også sterkt kritisk til advokat Petter Sørensen, som var den første forsvareren for Shamrez Khan:

Advokat Petter Sørensen ville ordlagt seg på samme måte i dag. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN
Larsen, Håkon Mosvold

( .. .) at hun i tillegg skal ha hatt anledning til å ringe politiet fra bagasjerommet virker for meg svært besynderlig...

...kidnappingen er fiktiv og som «tatt ut av en kioskroman»...

«Hun har hatt gode grunner til å forsvinne. Det er snakk om både personlige og familiære årsaker», sa Sørensen til Nettavisen.

— Hadde advokat

Mens Khan satt i varetekt, og familien fortsatt øynet håp om at Faiza kunne være i live, hevder Ashraf at advokaten dro på vinterferie og nektet politiet å avhøre klienten hans uten at advokaten var til stede:

— Det siste er positivt feil. Min klient var i avhør med advokat Tor Kjærvik. Da Faiza ble funnet drept avbrøt jeg ferien, men vi stilte som krav at politiet ikke måtte lekke til pressen hva som kom frem i avhøret. For å imøtekomme dette kravet ble alle videre avhør foretatt hos Kripos, sier Sørensen til Aftenposten.no.

- Angrer du i dag på hvordan du ordla deg om Faizas forsvinning?

— Det er lett å være etterpåklok, men jeg ville nok ha gjort det samme i dag. Alt for ofte ser vi at politiet får én teori, og så etterforsker bare for å få denne bekreftet. Jeg synes det var viktig å lufte også andre alternativer, sier Sørensen.

Les mer om Faiza-saken: