Kostnadsestimatet for plassering på Alnabru i Oslo er nå mellom 2,7 og 3,4 milliarder kroner, ifølge utredningen, og ferdigstillelse vil trolig ikke skje før i 2020, det vil si to år senere enn først planlagt, skriver Dagens Næringsliv.

Den tidligere søppelfyllingen Grønmo er alternativ plassering. Dette vil bli 200 millioner kroner billigere enn Alnabru, men fortsatt høyere enn tidligere estimater fra i fjor på 2,4 til 3 milliarder kroner.

— Det er ikke tvil om at de første anslagene om ferdigstillelse var for optimistiske. Det vi nå ser er et helt annet prosjekt, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Hans forgjenger Grete Faremo (Ap) forsikret at senteret skulle stå ferdig på Alnabru ved utgangen av 2017 til en prislapp på 1 milliard kroner. Faremo ønsker ikke å uttale seg om saken.

Anundsen svarer slik på kostnadsøkningen:

— Jeg tenker at det er gjort en svært dårlig jobb underveis med mange feil i prosjektfasen. Arealbehovet har doblet seg, og det viser viktigheten av god kvalitetssikring, sier han.

Anundsen har uttrykt seg positivt til å legge terrorenheten på Grønmo. Men han sier at plassering ikke blir bestemt før prosjektet er ferdig kvalitetssikret.

Les også: