Politibetjenten som arbeider ved Tromsø politistasjon, er anmeldt for politivold mot til sammen tre personer. Han er blant annet anmeldt for politivold under en arrestasjon, samt for vold mot en varetektsfange på cella, melder NRK. Han er dessuten anmeldt for å ha sendt en politihund mot en mann, som senere måtte få behandling for bittskader.

– Det hele dreier seg om en sak som skjedde i helgen, hvor tjenestemannen ifølge anmeldelsene skal ha utøvet vold både under en arrestasjon og senere i cellen. Når det gjelder sistnevnte episode avventer vi bildene fra vårt eget overvåkingsutstyr, sier politimester Truls Fyhn til Bladet Tromsø.

Politimesteren ønsker ikke å utdype saken ettersom den skal oversendes Spesialenheten for politisaker.

Fyhn opplyser at polititjenestemannen tidligere er anmeldt for grov uforstand i tjenesten.