Det påståtte seksuelle overgrepet skal ha funnet sted for rundt 20 år siden, skriver avisen Nordlys. Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker, er svært ordknapp, men sier følgende: — Spesialenheten har funnet grunn til å iverksette undersøkelser. Det foretas derfor en etterforskning rundt denne anklagen. Spesialenheten for politisaker etterforsker saker med mistanke mot ansatte i eller påtalemyndighet. Det er Spesialenhetens Region Øst, som holder til på Hamar, som etterforsker anklagene mot politimannen i Finnmark. Det er en privatperson som etter rundt 20 år har valgt å fremsette anklager om seksuelt misbruk mot den aktuelle politimannen. Om det påståtte overgrepet har funnet sted, er det strafferettslig foreldet. Men saken kan likevel få alvorlige konsekvenser for tjenestemannen - dersom Spesialenheten for politisaker finner tilstrekkelige beviser mot ham. - Til tross for at det påståtte forholdet er foreldet, vil det kunne reises sak om tap av stilling for vedkommende tjenestemann, sier Presthus. Den mistenkte tjenestemannen er ikke suspendert fra sin stilling. Han nekter for påstandene om seksuelt misbruk. - Jeg tilbakeviser disse anklagene på det sterkeste, sier han til Nordlys.