Posten vil bare levere fire dager i uka

Allerede fra neste år kan postombæringen i Norge bli redusert fra seks til fire dager i uka på grunn av stadig fallende brevmengde. Opp mot 2.000 arbeidsplasser står i fare for å forsvinne.

salesposter