— Den russiske regjeringen studerer dette spørsmålet nøye og gjennomgår alle de vanskelige spørsmålene som Kyoto-avtalen tar opp, sa president Putin da han mandag åpnet den fem dager lange miljøkonferansen i Moskva.- Vi vil ta en beslutning mot slutten av denne konferansen, etter nøye å ha vurdert avtalen opp mot Russlands nasjonale interesser, sa Putin. En russisk ratifisering er nødvendig for å få Kyoto-avtalen fra 1997 satt ut i livet.- Hele Kyoto-protokollen står og faller med Russlands beslutning, sa miljøvernminister Børge Brende før konferansen begynte. Brende er til stede i Moskva også som leder av FNs kommisjon for bærekraftig utvikling CSD.Denne kommisjonen har lenge ligget i dvale, men etter FN-toppmøtet i Johannesburg i fjor ønsket generalsekretær Kofi Annan å få fart på dette arbeidet, og Brende ble bedt om å lede dette arbeidet videre.Kreml har tenkt å selge seg så dyrt som mulig, og Putin vil ha klare garantier for at Russland ikke skal tape økonomisk på å ratifisere Kyoto-protokollene om reduksjon av klimagasser.

(NTB)