• I beste fall er det politisk symbolpolitikk å flytte Heimevernet og Kystvaktens ledelse. I verste fall er det galskap, sier lederen for Befalets fellesorganisasjon.

Aftenposten.no har nylig omtalt at Heimevernets ledelse må flytte fra Oslo til Elverum, en flytting Forsvarets egen ledelse foreløpig har beregnet til 50 millioner kroner. Flyttingen følger Regjeringens vedtak om å flytte ledelse i Kystvakten fra Oslo til Sortland.

Flyttingene har fått Befalets fellesorganisasjon (BFO) til å se rødt.

– Regjeringens vilje

– Forsvaret blir påført en unødvendig belastning. Og en unødig bruk av penger som vi ikke har. Vi brukes til ren distriktspolitikk, som ikke har noen militær logikk knyttet til seg, men som gjøres for å tilfredsstille en politisk vilje i den sittende regjeringen, sier leder Eivind R. Solberg til Aftenposten.no.

– Du ser dette som symbolpolitikk?

– I beste fall er det det. I verste fall er det ren galskap, sier Solberg.

Saken fortsetter under annonsen.

– Hvor må pengene til flytting hentes fra?

– Foreløpig informasjon tilsier at den må hentes fra forsvarssjefens totale driftsramme. Den er ikke avklart, ettersom statsbudsjettet ikke er lagt frem. Men gitt det vi vet, ligger det ikke penger i forsvarssjefens budsjett som skal finansiere flyttetiltakene. Hvis det er tilfellet, er spørsmålet om HV blir gitt en mulighet til å dekke inn beløpet, eller om de, og Kystvakten, må prioritere enda hardere innenfor sine budsjett.

— Frustrasjon

– Hvilken kommentar har du til at HV-ledelse og ledelse i Kystvakten ikke har vært involvert i prosessene forut for flyttevedtakene?

– Det er frustrasjon i begge leirer. Men anbefalingen stammer fra forsvarssjef Harald Sunde selv.

– Er det hans egen stab eller ansatte i Forsvarsdepartementet som har gjort utredningene?

– De er gjennomført av forsvarssjefens strategiske stab, som er en del av den felles integrerte ledelsen for Sunde og statsråd Grete Faremo. Da er det faktisk umulig å skille når utrederne gjør et arbeid for forsvarssjefen, eller for departementets politiske sekretariat, sier Solberg.

Brev til Faremo

Fredag sendte FrPs forsvarspolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, et brev til Faremo der han ber om en bekreftelse på at flytteprosessen ikke går ut over drift og trening i Heimevernet (HV). Han ber også om svar på hvorvidt HV selv har vært en del av prosessen som har ført frem til flyttingen, eller om dette kun er en markeringsprosess bestemt av forsvarssjefen og forsvarsministeren.

– Dersom HV-staben skal flyttes til Elverum må forsvarsministeren garantere for at dette ikke vil gå ut over driften av HV. Derfor må det komme en tilleggsbevilgning for kostnadene ved å flytte. Treningen i HV er allerede på et minimumsnivå, og jeg frykter at uten ekstra penger går nivået fra vondt til verre, sier Ellingsen.

Aftenposten.no kjenner til at det er personell i Forsvaret som oppfatter at forsvarssjef Sunde er ubekvem med flyttevedtakene.