Hva synes du om Aftenpostens journalistikk? Delta i debatten i kommentarfeltet under, eller på vår Facebookside.

Tallene for mobilbrukere og besøkende på aftenposten.no har dessverre falt ut i grafikken over. De riktige tallene er 190.000 for mobil og 711.000 for aftenposten.no.

Nyhetsdøgnet med Aftenposten

Aldri før har så mange lest Aftenposten i løpet av et døgn som i 2012.

Lesningen av nyheter sprer seg til nye kanaler, og sterkest er veksten for bruken av Aftenposten på mobil og mediebrett.

Papiravisen Aftenposten leses fortsatt som en del av svært manges faste morgenritual og gjerne til frokost. Men da har mange allerede lest siste nytt på mobiltelefonen – noen før de står opp av sengen. Som avkobling fra arbeidet ved PC-en sjekkes nyheter på Aftenposten.no på arbeidsplassen. Tar du en titt rundt deg på trikken, T-banen eller toget hjem, ser du svært mange som leser siste nytt på Aftenposten.no og andre nettaviser på mobilen.

Saken fortsetter under annonsen.

Når dagens gjøremål er unnagjort, er det i 2012 blitt en utbredt daglig rutine å sitte i sofaen med mediebrett på fanget.

Våre lesere har ulike krav og ønsker til Aftenposten i dagliglivets ulike situasjoner. Men vi vet fra leserundersøkelser at felles for alle situasjoner, er forventningen om at Aftenposten leverer seriøse og viktige nyheter.

OVEN-kriteriene

Aftenposten har interne redaksjonelle kriterier kalt OVEN som legges til grunn for våre prioriteringer.

O står for Overraskende, og er vårt nyhetskriterium – det som er genuint nytt eller som mange ikke vet fra før.

V står for Vesentlig – det som er vesentlig internasjonalt, i det norske samfunnet ellers i menneskers liv.

E står for Engasjerende – det som engasjerer lesere og skaper debatt, på offentlige debattarenaer eller rundt middagsbordene.

N står for Nyttig – det som gir kunnskap om samfunnet eller om forhold mange lesere er opptatt av.

Debattinnlegg på papir og nett

Viktige debatter på nett i 2012: Rettspsykiatri, straff og soning, terrorrettssaken, digitalisering av kulturprodukter og alternativ medisin.

Viktige debatter på papir i 2012: Tilregnelighet, rettspsykiatri, terrorrettssaken, kritikken av NRK Drama, norsk barnevern, og ikke minst debatten om «handlingslammelse i statsforvaltningen», utløst av en kronikk av avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet. «Frykt for kritikk gjør at stadig flere saker tar stadig lengre tid til tross for flere ansatte», skrev han.

Viktige debatter på ungdomssiden Si ;D:

Den blinde 15-åringen Axel Røthes innlegg om ensomhet, rosabloggernes ansvar som forbilder, hijabdebatten blant unge innvandrere, «flink pike»-syndromet, dyrevern og «velstående pappskaller: «Vi bor i verdens rikeste, dummeste og mest pompøse land», skrev Kaja Eek (15).

Priser for journalistikk og design

Fotograf Stein Bjørge fikk den internasjonalt fotoprisen «Picture of the Year International» for en multimedial reportasje om amish-folket i USA.

A-Magasinet ble beste nettbrettutgave i Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) konkurranse Årets Avis-side og tok sølv i kategorien årets avismagasin.

Aftenpostens omlegging av avisen i fjor fikk sølv i kategorien årets nyskapning.

Seks av Aftenpostens reportasjer etter 22. juli-tragedien fikk priser i MBL-kåringen.

Journalister trues

Det hender Aftenpostens journalister eller redaktører mottar trusler.

Det skjer ikke ofte. Men når det skjer, tar vi det på alvor. Trusler med et alvorlig innhold blir alltid anmeldt til politiet.

Høsten 2012 mottok en av våre journalister en e-post med et grovt, truende innhold fra Ubaydullah Hussain, talsmannen for gruppen Profetens Ummah. Trusselen kom samme dag som vi publiserte en artikkel om at mellom 20 og 30 norske, ekstreme islamister var i Syria eller på vei dit for å slutte seg til grupper som kjemper mot president Bashar al-Assad.

Aftenposten innleverte med en gang anmeldelse mot Ubaydullah Hussain og bad om at forholdet ble politietterforsket. Vi gjorde tiltak for å ivareta journalistens og redaksjonens sikkerhet, bygd på tidligere erfaringer og politiets råd. Hussain ble varetektsfengslet, blant annet på grunn av trusselen mot Aftenpostens journalist. Forholdet er fortsatt under politietterforskning.

I slike situasjoner har vi to hensyn for øyet: Å ivareta tryggheten for den medarbeider som er blitt truet. Og å fortsette å drive vår journalistikk, uten at denne påvirkes av at vår redaksjon er blitt truet. Aftenposten lar seg ikke true til taushet. I det aktuelle tilfellet fortsatte vår journalist med oppsøkende, kritisk journalistikk rundt det ekstreme, islamistiske miljøet i Oslo.

Junior ble stor

Avis for barn? Og attpåtil på papir? Mange var skeptiske da Aftenposten lanserte Aftenposten Junior 24. april. Ni måneder senere er det betalte opplaget på drøyt 20000.

— I planleggingsfasen snakket vi med et par hundre barn. De svarte:

Jeg vil ha noe i postkassen. Noe jeg kan bla i, klippe i, og skrive på.

Andre typiske kommentarer var:

— Dere må bruke sånne ord som jeg forstår! Og bruke masse bilder.

Samtalene med barna ga oss mange gode innspill og klare føringer. Både for hva avisen skulle inneholde og hvordan den skulle se ut. Det lyttet vi til. Fargebruk, billedstørrelse, tekstmengde, skriftstørrelse og temaene vi skriver om er i stor grad bestemt av barna.

Vi har fortsatt den tette kontakten med leserne våre. Hundrevis har evaluert og kommet med nyttige innspill til redaksjonen. Det finnes mange, mange nysgjerrige og kunnskapshungrige 8-12-åringer i Norge. Barn vil gjerne forstå den verden de lever i. Og vi forsøker å hjelpe dem et stykke på vei gjennom Aftenposten Junior.

Felt fire ganger i PFU

Det ble innlevert 31 klager mot Aftenposten til Pressens Faglige Utvalg. Vi ble felt i fire av sakene.

I alle fire saker sto Vær Varsom-plakatens bestemmelse om samtidig imøtegåelse sentralt. Den sier at den som utsettes for alvorlige beskyldninger, skal få anledning til å kommentere dem i samme artikkel. De fire fellelsene gjør at Aftenposten må skjerpe rutinene på dette området.

To av de 31 klagesakene ble henlagt, én endte med minnelig ordning, tre klager ble trukket. I de 21 øvrige sakene fikk Aftenposten, ikke klagerne, medhold.

I 2011 reiste tidligere administrerende direktør i den tyske satellittprodusenten OHB-Systems, Berry Smutny, injuriesak mot Aftenposten, etter at han hadde måttet fratre sin stilling på grunn av en artikkel i Aftenposten, basert på Wikileaks-dokumenter. I 2012 ble det avklart at saken vil bli ført for tysk rett, og de første forberedende rettsmøter er avholdt, uten at saken er kommet til realitetsbehandling.

Aftenpostens produkter – både på papir og digitalt – evalueres daglig i redaksjonen etter et fast mønster. Feil skal rettes opp i spalten «Korrigeringer» på fast plass på debattsidene.