Reddet to barn fra solvarm bil

Politiet tok seg inn via takluken.

salesposter