I april ble det kjent at Norge hadde sendt en søknad til IMO om å opprette påbudte seilingsleder som lå inntil 14 nautiske mil utenfor kysten av Finnmark.

Miljøorganisasjonen WWF slo alarm, og nå har Norge sendt inn en ny søknad der seilingsledene er lagt lenger ut fra kysten. WWF er svært fornøyd, selv om organisasjonen gjerne skulle sett at ledene var lagt enda lenger ut.

«Den dagen en oljetanker får motorhavari utenfor kysten, kan denne endringen utgjøre forskjellen mellom en vellykket redningsaksjon og en omfattende miljøkatastrofe,» heter det i en pressemelding fra WWF.

Skipene ligge i kø for å laste olje i Murmansk-området. De skal forbi norskekysten.
SCANPIX