— Det har blitt mer trafikk utover ettermiddagen, men nå ligger det ganske stabilt, forteller trafikkoperatør John Slinning til NTB ved 16-tiden.

— Det er omtrent som en normal utfartsdag, med en del mer trafikk rundt selve Oslo av folk som skal handle, fortsetter han.

Erfaringsmessig vil trafikken gå noe ned fra 17-tida, men rådet er å vente til lørdag formiddag til å legge ut på juleferie hvis man kan. Vegvesenet tror trafikken vil fordele seg jevnt fram mot julaften, med en topp litt utpå dagen lille julaften.