Driftsinntektene i regnskapsåret, som ble avsluttet i oktober, ble på 38 milliarder svenske kroner. Driften ga en gevinst på 153 millioner kroner, mens samme periode i fjor endte med et driftsoverskudd på 2,6 milliarder.

— SAS har innfridd løftene om effektivisering, noe som har gitt lavere kostnader. Samtidig har passasjerveksten økt, og flyene er fullere. Likevel påvirkes inntektene av intens konkurranse og prispress. Denne trenden ventes å fortsette, sier SAS-sjef Rickard Gustafsson.

Skal spare flere milliarder

Overfor NTB presiserer han at selv om de samlede inntektene har falt, økte passasjerinntektene i siste kvartal. Han understreker også at det kvartalet gikk i pluss dersom omstruktureringskostnadene holdes utenom.

— Da ser vi et overskudd før skatt på rundt 800 millioner, og det er bedre enn vi varslet. Så jeg vil igjen understreke at vi har levert det vi har lovet, sier konsernsjefen og legger til at han er fornøyd med tallene som ble lagt fram torsdag.

Samtidig legger han ikke skjul på at det er mye som må gjøres for å sikre den langsiktige lønnsomheten.

Saken fortsetter under annonsen.

— For å møte utfordringene og styrke konkurranseevnen, implementerer vi sparetiltak som skal gi en gevinst på 2,1 milliarder svenske kroner når de får full effekt i 2017.

Les også:

Spesialisering og samarbeid

Selskapet har allerede spart 2 milliarder i lønnskostnader fra 2013 til år. Outsourcing og overføring av ansatte til regionale datterselskaper kan gi ytterligere innsparinger.

Oppkjøpet av danske Cimber Air og samarbeidet med britiske Flybe er eksempler på hvordan SAS skal bli bedre rustet i tiden som kommer.

— Vi skal spesialisere oss på å fly større jetfly på lengre ruter, og så overlater vi regionale ruter til selskaper som er bedre egnet til det, enten det er gjennom datterselskap eller eksterne partnere.

I tillegg lover han videre satsing på å utvikle tilbudet til de reisende med flere ruter og større nettverk, samt utvidede lounge- og fasttrack-tilbud. I løpet av året som kommer, lanseres også ruten Stockholm-Hongkong, den første direkteruten mellom Skandinavia og det asiatiske finanssenteret.

Tror på pluss

Selv om årets resultat står i skarp kontrast til fjorårets overskudd på 1,65 milliarder kroner før skatt, tror Gustafsson at en positiv bunnlinje er oppnåelig allerede til neste år.

— Med den situasjonen vi nå ser med valuta og drivstoffkostnader, regner jeg med et positivt resultat for 2015 sett under ett

Les også:

Les også: