Se talen til sjefen for Etterretningstjenesten direkte her klokken 18

Mandag kveld holder sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, sin siste tale som E-sjef i Oslo Militære Samfund.

salesposter