— Vi har tatt prøver i Norskehavet og på vestsiden av Svalbard og funnet technetium hele veien, sier forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet i Bergen til Nordlys.Heldal presenterer resultatene av prøvene i sin doktorgrad-disputas ved Universitetet i Bergen fredag.Strålingen fra technetium, et radioaktivt biprodukt som frigjøres når brukte uranstaver skal oppgraderes til ny bruk, er høyest utenfor Troms.- Der var den ti ganger høyere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen, sier Heldal, som understreker at strålingen ikke utgjør noen helsefare.- Likevel vet vi at slike utslipp skaper uro i markedene for norsk fisk. Blant annet har den japanske ambassaden henvendt seg til norske myndigheter for å få mer informasjon, sier Heldal.Atomfysiker Nils Bøhmer i miljøstiftelsen Bellona mener Heldals resultater viser at krav om renseanlegg ved Sellafield er berettiget.- Både Storbritannia og Norge gir penger til russerne slik at de kan rydde opp i atomsøppelet sitt. Tross alt er det ikke russerne som forurenser Barentshavet og andre havområder i nord med radioaktivitet. Derfor hadde det vært bedre om Blair hadde brukt pengene på å bygge renseanlegg i Sellafield, sier Bøhmer.Miljøvernminister Børge Brende fikk ingen løfter om rensing av utslippene fra det omstridte atomgjenvinningsanlegget Sellafield, da han mandag møtte sin britiske kollega Margaret Beckett.- Men britene lovte iallfall å ta med seg de norske synspunktene i den videre behandlingen av denne saken, sier Brende til NTB.Brende besøker tirsdag anlegget i Nordvest-England. (NTB)