Nå er innehaveren av firmaet Lurium Ltd NUF dømt til 120 dagers fengsel i en tilståelsesdom i Oslo tingrett. 60 dager av straffen er gjort betinget.

Tilsto og la kortene på bordet

Bakgrunnen for dommen er blant annet manglende moms, underslag og brudd på en rekke lovbestemmelser knyttet til skatt og regnskapsføring.

41-åringen bak selskapet valgte å tilstå og la alle kortene på bordet i retten.

Selskapet har drevet innen renhold-, restaurant— og kjøkkenbransjen.

Symbol på useriøs virksomhet

Navnet «Lurium» høres ut som det er tatt ut av Donald Duck, og i Norge har ordet blitt et slangord for useriøsitet.

Saken fortsetter under annonsen.

Forbrukerombudet brukte navnet «Lurium 300x» da de skulle gjøre publikum oppmerksom på useriøse produkter for 30 år tilbake.

Kampanje: Få hår, bli tynnere og frisk

I en annonse het det at «Lurium» var et vidundermiddel som kunne gi skallede håret tilbake, gjøre deg slank i en fart, fjerne rynker og kurere de fleste helseplager.

Til alt overmål kunne du kutte bensinforbruket opp mot 20 prosent med det samme produktet og generelt sett «endre ditt liv», som det het i annonsen.

Tross det omvendte markedsføringsstuntet fra Forbrukerombudet, som hadde påført sin egen adresse i annonsen, kom det bestillinger på produktet.

Nærmere 200 personer slo til på det gratis tilbudet.

Eksisterte i et knapt år

Selskapet Lurium Ltd NUF var registrert i London som et utenlandsregistrert foretak, og ble startet i slutten av mars 2011. Selskapet gikk konkurs allerede i mai året etter.

Tross en omsetning på 2,5 millioner i perioden var det ikke ført regnskap. Innehaveren droppet også å sende inn momsoppgaver til tross for at han hadde krevd inn over en halv million i moms.

Bostyrer etter konkursen i Lurium Ltd pekker på en rekke straffbare forhold i selskapet.

Han er også dømt for grovt underslag av 165.075 kroner som skulle vært de ansattes skattetrekk. «Beløpet ble i stedet forbrukt på andre formål», heter det i tiltalen.

Mangler én million

41-åringen har heller ikke sørget for skattetrekk fra de ansatte og egen lønn. Manglende skattetrekk utgjør rundt én million kroner.

Måtte forstå at det ble oppdaget

Påtalemyndigheten la ned påstand om seks måneders fengsel. Retten mener det er for strengt, blant annet fordi saken er gammel. Det er bostyrer som har anmeldt saken til politiet, men det tok over et år før den dømte ble innkalt til politiavhør.

"I denne saken må retten i formildende retning legge vekt på at de straffbare forholdene er begått gjennom et relativt kort tidsrom. De bærer mer preg av rot enn av forbrytersk sinnelag, og er begått på en gjennomskuelig måte som siktede forsto måtte medføre at de ville bli oppdaget", heter det i dommen.

Vedtok dommen på stedet

Aftenposten har vært i kontakt med 41-åringens advokat, Ingunn Tøllefsen, for en kommentar til dommen.

— Jeg har vært i kontakt med min klient. Han ønsker kun å si at han tar dommen til etterretning, sier Tøllefsen.

Dommen ble vedtatt i rettsmøtet 20 januar i Oslo tingrett.