Politiets utlendingsenhet (PU) pågrep tidlig lørdag morgen de 78 asylsøkerne i flere forskjellige mottak på Østlandet. Alle ble fraktet til Gardermoen og ført inn i et fly politiet hadde leid for anledningen. Utsendelsen er den største i PUs historie.

– Alle de pågrepne hadde fått avslag etter den såkalte 48-timersregelen og har ikke tilbrakt lang tid i Norge før de nå ble sendt ut, sier informasjonssjef Roar Hanssen i PU til NTB.

I en kommentar sier justisminister Knut Storberget (Ap) at regjeringen fører en human og rettferdig asylpolitikk for at de som trenger beskyttelse, skal få det.

– Derfor er det så viktig at de som ikke fyller vilkårene for opphold, drar hjem, sier justisminister Knut Storberget i en kommentar.

Opphevet visumplikt

Politiet opplyser at det har ankommet et stort antall personer fra Serbia, Montenegro og Makedonia som har søkt om asyl i Norge den siste tiden. Noe av bakgrunnen for dette er trolig opphevelse av disse landenes visumplikt til Schengen-landene, opplyser politiet. Landene anses som trygge å sende asylsøkere tilbake til.

Saken fortsetter under annonsen.

– Å uttransportere raskt etter vedtak er mer humant fordi personene som uttransporteres, ennå ikke har slått rot i Norge, sier PU-sjef Ingrid Wirum. Hun var selv med på flyet lørdag.

– Effektiv retur

– Denne store uttransporteringen er en del av den satsingen regjeringen nå har iverksatt for å returnere flere som ikke har tillatelse til opphold i Norge. Raskere saksbehandling og effektiv retur er viktige årsaker til den reduksjonen vi nå ser i asylankomstene, sier justisministeren.

Transporten føyer seg inn i rekken av flere den siste tiden. Blant annet er tre fly sendt til Irak med asylsøkere som er gitt avslag.

Politiet opplyser at pågripelsene og utsendelsene lørdag foregikk uten dramatikk. Et stort antall politifolk fra flere distrikter deltok i aksjonen.

Politiets utlendingsenhet (PU) pågrep tidlig lørdag morgen de 78 asylsøkerne i flere forskjellige mottak på Østlandet. Alle ble fraktet til Gardermoen og ført inn i et fly politiet hadde leid for anledningen. Utsendelsen er den største i PUs historie.

– Alle de pågrepne hadde fått avslag etter den såkalte 48-timersregelen og har ikke tilbrakt lang tid i Norge før de nå ble sendt ut, sier informasjonssjef Roar Hanssen i PU til NTB.

Politiet opplyser at det har ankommet et stort antall personer fra Serbia, Montenegro og Makedonia som har søkt om asyl i Norge den siste tiden. Noe av bakgrunnen for dette er trolig opphevelse av disse landenes visumplikt til Schengenlandene, opplyser politiet. Landene anses som trygge å sende asylsøkere tilbake til.

– Å uttransportere raskt umiddelbart etter vedtak er mer humant fordi personene som uttransporteres, ennå ikke har slått røtter i Norge, sier sjef Ingrid Wirum i PU i en uttalelse.

Hun var selv med på flyet lørdag.

Transporten føyer seg inn i rekken av flere den siste tiden. Blant annet er tre fly sendt til Irak med asylsøkere som er gitt avslag.

Politiet opplyser at pågripelsene og utsendelsene lørdag foregikk uten dramatikk og at et stort antall politifolk fra flere distrikter deltok i aksjonen.