I et

som er lagt ut på intranettet til instituttet informerer Stene-Larsen de ansatte om at all kontakt med journalister fra nå av skal skje via informasjonsavdelingen.Forskere får ikke snakke med journalister uten at det er godkjent av ham, som øverste sjef. Han mener forskere ikke uten videre kan formidle selv sin egen forskning til allmennheten, blant annet fordi forskningsresultatene kan være av en slik karakter at de kan få samfunnsmessige og politiske konsekvenser. Da er det instituttets leder, og ikke den enkelte forsker, som skal mene noe om disse konsekvensene. Forskere får heller ikke lenger uttale seg om andres forskningsresultater, eller saker innenfor eget fagfelt.

Hindrer samfunnsdebatt.

Norsk Presseforbund reagerer kraftig, og mener dette er til hinder for den åpne samfunnsdebatten hvor forskere med sin kompetanse er viktige aktører. — Dette er rimelig håpløst, og må stoppes. Jeg oppfatter dette som et program for knebling av ansatte, sier ass. generalsekretær Arne Jensen i Norsk Presseforbund. Han mener én ting er at man har et system for henvendelser fra pressen. Noe helt annet er at kommunikasjonsavdelingen og ledelsen skal bestemme hvem som får snakke med media i enhver sammenheng. - At forskere ikke skal kunne uttale seg fritt om egen forskning og eventuelle konsekvenser av denne, er et alvorlig inngrep mot den enkelte forsker, sier Jensen.Og han legger til:- En viktig rolle for forskere er å være deltagere i samfunnsdebatten om sitt fagfelt. Det er alvorlig hvis samfunnet ikke får dra nytte av deres kompetanse uten noen form for sensur. Jensen legger til at dersom det er problemer for Folkehelseinstituttet at de både er et forskningsinstitutt og et forvaltningsorgan, så får de organisere seg annerledes, slik at forskere fritt kan ha den viktige rollen de bør ha i samfunnsdebatten.

Avviser sensur.

— Dette er ikke sensur av ansatte eller forsøk på knebling. Vi har to funksjoner. Det ene er forskning. Det andre er en forvaltningsfunksjon. Da er det viktig for oss å få fortalt publikum når vi opptrer som enkeltforskere og når vi gir råd som en del av forvaltningen, sier Stene-Larsen.Han understreker at forskere ved instituttet fritt kan uttale seg om sin forskning, men at de må være forsiktig med å uttale seg om hvilke konsekvenser samfunnet bør trekke på bakgrunn av resultatene. - Er ikke det å kneble forskernes rolle som en viktig samfunnsaktør?- Når en forsker oppgir hvor han eller hun arbeider, vil vedkommendes uttalelser lett bli oppfattet som instituttets syn i saken hvis det ikke presiseres at det er forskerens private oppfatninger. Det er ikke sikkert at det er akkurat den forskeren som er best egnet til å gi råd i den aktuelle saken. For å skille mellom disse rollene, vil vi ha kontroll på hva som kommer ut fra instituttet, sier Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet.Det har stormet rundt Folkehelseinstituttet i mediene denne høsten i forbindelse saker om vaksiner. Dette er en viktig årsak til at Stene-Larsen nå vil ha full styring på alle ansattes kontakt med mediene. Han får langt på vei støtte fra hovedtillitsvalgt Jan Hongslo i Forskerforbundet. - Jeg som tillitsvalgt ønsker å finne løsninger som alle kan leve med, og ser på dette som et innspill fra ledelsen i en periode som er preget av en veldig spesiell mediesituasjon omkring vanskelige medisinskfaglige spørsmål, sier han.

Geir Stene-Larsen.
MORTEN HOLM / SCANPIX