Tung musikk dunker i de dunkle lokalene til galleri Barbara Hansen i Oslo. Videobilder av autentiske samleier, sadomasochistisk sex og kjønnsorganer i bevegelse flimrer over en rekke skjermer. Kunstneren selv, Tommy Olsson, har hovedrollen i filmene, som utgjør en retrospektiv utstilling av hans verker de siste 20 årene. Han har en lang historie med sensur bak seg. Denne gangen var det imidlertid ingen som hevet pekefingeren.— Det er nesten slik at jeg tviler på om dette har relevans i dag. Det er nesten ingen grenser igjen å krysse, sier Olsson.- Har vi ikke seksuelle tabuer igjen?- Ikke når det gjelder seksualitet mellom voksne som er enige om det som skjer. Det er bra, men dette har også en slagside. Slik det er nå, jobber alle for å få bekreftet sin "normalitet", uansett hvilke seksuelle preferanser de måtte ha. De vil ha aksept. For min del er den seksualpolitiske biten avtennende. Det er ikke spennende å krysse grenser når alle andre gjør det.

Uprovosert.

Blant de besøkende på Olssons utstilling finner vi Gard Pedersen. Han lar seg ikke sjokkere av de eksplisitte sex-bildene. - Hadde det vært et live-show ville det kanskje blitt for nært. Men i dag bombarderes vi med inntrykk hele tiden, også av seksuell art. Vi har lært oss å stenge av. Det er en beskyttelsesmekanisme. Det skal mye til før noe går inn på oss.Heller ikke gallerieier Hjørdis Kurås opplever at publikum provoseres av den åpenlyse sexen på skjermene. Hun forteller om en tøff hip hop-type som vandret nonchalant gjennom rommene og betraktet bildene med en ironisk mine. Minen holdt helt til han kom inn på det rommet der én eneste skjerm viste nærbilde av Tommy Olssons gråtende ansikt. Da knakk tøffingen også. Han trakk luen nedover ansiktet og forsvant ut. Hva har skjedd med oss når vi nærmest gjesper av synet av åpenlys sex, mens det å være vitne til følelser blir for mye?- Gråtevideoen er det eneste jeg har laget som har gjort at jeg er blitt fysisk angrepet. Det kan virke som at følelser provoserer mer enn sex. Samfunnet er blitt så seksualisert at vi ikke kommer unna. Jeg er glad i sex, men nå har vi fått en situasjon der alle higer etter sensasjonen. Folk skal pirres av sex i Big Brother. Det er synd. Seksualiteten rommer så mye mer enn det, sier Olsson.

Savner rammer.

Gallerigjest Oddrun Valestrand betrakter Olssons kunst. Den unge kvinnen rister på hodet.- Ingenting sjokkerer meg lenger. Jeg liker det ikke. Det er som om ingenting lenger er hellig i samfunnet vårt. Jeg savner rammer for den offentlige seksualiteten.Valestrand forteller at hun nettopp er blitt mor.- Hvordan skal min sønns oppvekst og ungdomstid bli? Det er så mange alternativer på det seksuelle området; han vil komme til å måtte ta stilling til så mye. Alt skal godtas nå, men jeg tror folks toleranse ofte bunner i usikkerhet. Seksualitet er ikke så enkelt som alle skal ha det til. Kanskje er jeg gammeldags, men jeg tror ikke det er bra at alt normaliseres. Man bør skille mellom det private og offentlige. Seksualiteten er for sårbar til at man bør blottlegge alt.

Oddrun Valestrand sjokkeres ikke over videosex på kunstutstilling. - Det er som om ingenting er hellig mer i samfunnet vårt, sier hun.
TOR JARILD
I galleriet til Hjørdis Kurås vises videokunst med autentiske samleier og sadomasochistisk sex. Hun opplever ikke at det provoserer folk.
TOR JARILD