Over to uker etter at Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant fra Østensjø i Oslo, står politiet tilsynelatende nærmest på bar bakke.

Onsdag ettermiddag hadde familien til Sigrid og deres bistandsadvokat et første stort fellesmøte med politiet. Familien hadde mange spørsmål.

Harald Stabell er familiens bistandsadvokat
SCANPIX

Ett av dem dreide seg om funnet av 16-åringens mobiltelefon og sko ved Østensjø Kanvas barnehage. Familien vil vite om eiendelene kan ha blitt plassert på stedene de ble funnet etter at faren tidlig på natta gikk forbi første gang, uten å se dem.

— Ja, vi brukte en del tid på det spørsmålet, særlig på bakgrunn av at faren har vært ute og gått og ikke sett dem. Her ga politiet svar, reflekterte rundt dette og ga opplysninger som foreldrene ikke kjente, sier Stabell.

Av hensyn til etterforskningen vil han ikke gjengi hva politiet svarte på dette spørsmålet eller fortelle hvilke andre spørsmål som ble stilt.

— Politiet fikk spørsmål og svarte etter beste evne. Familien syntes møtet var informativt og nyttig, sier Stabell.

- Et mareritt

Men de viktigste spørsmålene står fremdeles ubesvart.

— Politiet har ingen mistenkte, de vet ikke hvor hun er og er fortsatt usikre på bortføringssted. Politiet svarte på hva de har gjort, eventuelt ikke gjort og hvor lang tid det har tatt . I all hovedsak fikk de svar på det de spurte og opplever at de har en god dialog med politiet . De har det inntrykket at politiet har stort fokus på saken. De har veldig mange folk på den, som de selv sier flere enn noen annen kriminalsak, bortsett fra 22. juli, og sier at de ikke har trappet ned. Det er en trygghet for dem, forteller Stabell.

- Hvordan opplever de denne tiden?

-Det er vanskelig, men for så vidt ikke nødvendig, å sette ord på. Det er et mareritt de opplever, og presset blir ikke mindre etter hvert som dagene går, sier Stabell.