Hittil er det utlendinger med norsk oppholdstillatelse som har måttet innfri kravet om underhold for å få familiemedlemmer hit. Nå foreslår regjeringen at kravet også skal gjelde for nordmenn, melder NRK.

— Når man tar et familiemedlem til Norge, skal vedkommende enten kunne forsørge seg selv eller forsørges av sin familie i Norge, sier statssekretær Cathrin Bretzeg (H) i Kommunaldepartementet.

Nordmenn som gifter seg med personer bosatt i utlandet, må tjene minst 190.000 kroner i året for å kunne hente ektefellen til Norge, dersom regjeringen får det som den vil.