Full oversikt. Statens forurensningstilsyn (SFT) vil ha en full oversikt over oljevern-utstyr og fartøyer i Drøbak— og Indre Oslofjord-området.-Det må også tas hyppige inspeksjoner og oljesøl-kontroller av oljevern-utvalgene i farvannet, sier fagrådgiver Morten Hauge ved SFT - Beredskaps- og kontrollavdelingen - i Horten.

I går orienterte SFT representanter fra ansvarlige oljevernutvalg i Indre Oslofjord om situasjonen.-Vi fikk i oppdrag å skaffe til veie en oversikt over alle oljevern-ressursene som finnes i området, både når det gjelder lenser, fartøyer og folk, sier varabrannsjef i Søndre Follo, Olav Kristiansen.-Dersom vraket brekker i to og all oljen etterhvert renner ut, vil vi trenge minst seks fartøyer og en rekke mannskaper som kan håndtere oljelensene. I øyeblikket har vi ca. en kilometer oljelenser. Vi vil også trenge folk til strandsanering. Allerede mandag begynner vi utredningen av behovet vi har, og det skal skje en rask tilbakemelding til SFT, om hva vi har av ressurser, og trenger. Vi planlegger også en oljevern-øvelse i farvannet, sier varabrannsjefe.Det er en inspeksjon for et par uker siden som viser at nedbrytingen av "Blücher" går raskere enn tidligere antatt. SFT leide inn konsulentselskapet Dacon SubSea, og bildene fra deres mini-ubåt avslører at "Blücher" har sprukket.-Sprekken som ble oppdaget, har ingen begroing og må derfor ha oppstått for bare kort tid tilbake. Sannsynligvis var sprekkdannelsen årsak til at noen hundre liter olje lekket ut i slutten av september, sier Hauge."Blücher" ble i 1994 tømt for omkring 1000 tonn olje. Området der sprekken har oppstått ble den gang tømt for ca. 100 tonn olje.