Trond Ron Jarle Horgen (40) ble i september i fjor dømt til fem og et halvt års fengsel av Borgarting lagmannsrett.

Høyesterett fant det fredag riktig å ta påtalemyndighetens anke til følge, slik at Horgen dømmes til forvaring med en tidsramme på sju år og en minstetid på fire år og seks måneder.

Straffen for de to andre tiltalte, Terje Sjølie (30) og Jan Petter Larsen (30), ble forkortet fra fengsel i fem og et halvt år til fengsel i fem år.

Ranet av Nordea-filialen skjedde i 2003.
KNUT SNARE