— Jeg er svært skuffet. Nå må jeg vurdere om jeg skal orke å anke, sier Nagell-Erichsen til NTB.

Borgarting lagmannsrett valgte mandag å opprettholde dommen på ett års fengsel fra Oslo tingrett, men endret antallet betingede måneder fra ti til elleve.

Retten har også bestemt at 2.091.561 kroner skal inndras fra finansmannen. Økokrim la ned påstand om ett års fengsel, hvorav ni måneder betinget, men inndragningsbeløpet i dommen er det samme som Økokrims påstand.

— Vi er tilfreds med at retten er kommet til det samme synet som oss på saksforholdet, sier førstestatsadvokat Trond Eirik Schea i Økokrim til NTB

- Trist

Reduksjonen i ubetinget fengsel er en svært fattig trøst for Nagell-Erichsen.

Saken fortsetter under annonsen.

— Jeg synes det er trist at andres forklaringer er blitt vektlagt så mye tyngre enn mine. Det er alt jeg vil si nå, sier Nagell-Erichsen.

Nagell-Erichsen er den første i Norge som har fått ubetinget fengsel for brudd på bestemmelsene om innsidehandel.

Ankesaken i lagmannsretten har dreid seg om hvorvidt Nagell-Erichsen gjorde seg skyldig i innsidehandel da han kjøpte 200.000 aksjer i Finansbanken lille julaften 1998 til en kurs på 28 kroner per aksje. En uke tidligere hadde nemlig Nagell-Erichsen fått vite at det var «mulig noe ville skje» i Finansbanken før nyttår i en telefonsamtale med mekler Jan Petter Collier.

Før han fikk denne informasjonen, skal Nagell-Erichsen ha samtykket i å bli gjort til innsider. Collier arbeidet den gang som rådgiver for Storebrand, som 6. januar året etter offentliggjorde sitt oppkjøpsbud på 40 kroner per aksje i Finansbanken.

Nagell-Erichsen tjente dermed millioner på sin handel lille julaften.

Dissens

Straffeutmålingen fra lagmannsretten ble avgitt under dissens (fire-tre). Bakgrunnen er at rettens medlemmer har ulikt syn på når ordren som lå til grunn for innsidehandelen, ble gitt.

— At flertallet mener det skal være noe mindre straff enn det vi har påstått er ikke noe nederlag. Så veldig stort forskjell er det ikke, sier Schea.

Schea vil nå bruke de neste dagene på å studere dommen.

— En lagmannsretts dom må studeres før man kan si om man vil ta den videre, sier Schea.

(NTB)