Fra ord til handling? Miljøvernminister Børge Brende har ved flere anledninger gitt uttrykk for at arbeidet med å redde fjellreven har høy prioritet. Men arbeidet er vanskelig, fordi det er usikkert hvorfor bestanden ikke har tatt seg opp igjen etter at arten ble fredet for over 70 år siden.— Blant de nye tiltakene er et prosjekt med rødrevkontroll og fôring av fjellrev. Jeg har nå gitt Direktoratet for naturforvaltning klarsignal til å sette planene i verk, sier Brende. Miljøverndepartementet har avsatt i underkant av en millioner kroner til overvåking av fjellreven i 2004. Det opprettes en nasjonal database som skal være et operativt verktøy for forskningsmiljøer og myndigheter. Samtidig er den totale økonomiske innsatsen for å redde reven økt fra 2,4 millioner kroner i 2003 til 4,9 millioner kroner i 2004.- Det er allerede satt i gang et prosjekt med innfanging og avl av fjellrev for senere utsetting i naturen, sier Brende.Miljøvernmyndighetene legger vekt på å få økt kunnskap om forholdet mellom rødrev og fjellrev, og direktoratet er nå bedt om å forsere dette arbeidet. - Jeg ønsker også raskt å iverksette et prosjekt med rødrevkontroll i utvalgte området, sier miljøvernministeren.Rødrevkontroll innebærer avskytning av rødrev fra områder der det lever fjellrev.- Erfaring tilsier at rødrev fortrenger fjellreven og overtar fjellrevens hi. Vi ønsker derfor en lokalisering av hi der fjellreven kan forplante seg, sier avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie i naturforvaltningsavdelingen i Miljøverndepartementet.

Positivt

Naturvernforbundet har lenge etterlyst konkrete tiltak. - Realitetsbeskrivelsen har lenge vært helt korrekt, men vi har ikke latt oss imponere når det gjelder tiltak. Nå velger vi imidlertid å ta Børge Brende på ordet, sier informasjonsleder Kåre Olerud i Norges Naturvernforbund.Olerud sier at Naturvernforbundet lenge har vært en pådriver for å redde fjellreven, og tidligere har lansert både forslaget om fôring av fjellrev og aktiv rødrevkontroll, dvs. avskytning.- Det høres lovende ut at miljøvernministeren nå lover konkrete tiltak. Vi kommer til å følge nøye med på at de blir fulgt opp, sier Olerud.