Nå er åpningen av Norges lengste hengebro rett rundt hjørnet — og med den, starten på innkrevingen av bompenger.

Norges Lastebileier-Forbund har tidligere gått hardt ut mot prisene for å kjøre over den nye broen, men har ikke nådd gjennom. Nå er bompengesatsene vedtatt:

600 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn, 150 kroner for personbiler. Er man villig til å forhåndsbetale gjennom en avtale, kan man få rabatt på inntil 50 prosent. Dette kan gjøres fra og med neste uke.

- For spesielt interesserte

— Med de prisene blir det vanskelig å få trafikk over broen, noe som igjen vil føre til at trafikkgrunnlaget blir for lavt. Da må de enten øke takstene senere, eller betale over lengre tid.

Det sier Jan-Ove Halsøy, fylkesleder i Lastebileierforbundet, til Bergens Tidende.

Saken fortsetter under annonsen.

— Hardangerbroen vil selvsagt få stor nytte for dem som bor i området. Men noen regional nytteverdi utover dette er det tvilsomt at den vil få. Broen blir for spesielt interesserte, sier han.

Endret kjøremønster

Halsøy mener broen kommer 15 år for sent. Kjøremønsteret har endret seg kolossalt, og tungtrafikken kjører i stadig større grad via Haukeli eller Hemsedal, mener han.

— Dårlige veier, ustabile værforhold og bedre veier andre steder gjør at de fleste velger bort Hardangervidda, sier han.

— Når Hardangerbroen først kom så sent, burde noen ha stukket fingeren i været og tatt til orde for å flytte den lenger ut, slik at det kunne finansieres som en del av det fergefrie sambandet langs kysten.

Bompenger i 15 år

Bompengesatsene er basert på trafikkprognoser, med en planlagt nedbetalingstid på 15 år. Det er bompengeselskapet Hardangerbrua AS som skal stå for innkreving av bompenger.

— Satsen er i tråd med det som ble vedtatt av Stortinget, sier Einar Lutro, leder for Hardangerbrua AS.

afp000556334-iRLJkON9xq.jpg
STATENS VEIVESEN

Han avviser at tungtransporten vil tape penger på broen.— På fergen er det mange satser, mens vi har to. Det betyr at det blir litt dyrere for de små lastebilene, mens de store vil komme rimeligere ut av det, sier han.

Lutro sier han undrer seg over at Norges Lastebileier-Forbund bare fokuserer på bomsatsene, og ikke på fordelen det vil bli å kunne krysse fjorden når det måtte passe sjåførene.

— Det de taper, vil de vinner i spart tid og kjøreutgifter. De sparer 15-20 minutter over fjorden med broen.