— Svært gledelig, og dette viser at folkene i fondet tenker som folk flest. Det er fint at en ikke nødvendigvis må tjene penger på et lite sted som minner oss og etterslekten om dem som falt under krigen, sier krigsveteran Ragnar Dolva til Aftenposten.Han har engasjert seg i saken etter at det ble kjent at Opplysningsvesenets fond aktet å øke leien for minnelunden Hesthaugen med 24 000 prosent.- Det var jo ikke vanskelig å finne engasjement for dette, det virket for galt å skulle ta en slik ågerleie for minnelunden, sier Dolva.Kritikken har gått inn på direktør Egil K. Sundbye i Opplysningsvesenets fond som eier, disponerer og forvalter kirkens kapital og eiendommer. Fondet arbeider på oppdrag fra Kirke- og kulturdepartementet.Etter at fondet forlangte den årlige leien for en minnelund i Skien økt fra 727 kroner til over 175 000 kroner, har flere vært kritisk. Fondet er blant landets største grunneiere, og forvalter milliardverdier. Leiereguleringen av Hesthaugen i Skien, som ligger tett opp til Gjerpen kirke, er den første på 25 år.I gårsdagens Aftenposten sa Herman Løvenskiold at fondet for å være kynisk og grådig, og at de ikke tar andre hensyn enn de forretningsmessige.Løvenskiold er etterkommer av dem som på midten av 1800-tallet ga bort eiendommen til det som da het Gjerpen kommune.

- Jeg beklager

— Vi er pålagt å forholde oss til markedsmessige betingelser, men i denne saken ser jeg at vi ikke har tillagt andre hensyn nok vekt. Nå vil vi ta kontakt med kommunen og presentere helt andre vilkår, vilkår som tar opp i seg de historiske og følelsesmessige forholdene som en slik minnelund bærer med seg.- Har kritikken, blant annet fra en krigsveteran, gått inn på deg?- Ja, selvsagt. Jeg beklager at vi kan ha tråkket på følelser som er knyttet til krigsminner og som jeg skjønner er sterke, sier direktøren i Opplysningsvesenets fond.Nå ønsker Sundbye å komme i dialog med Skien kommune.- Jeg vil ikke gå ut med noen pris i mediene, men vi snakker altså om et annet utgangspunkt enn det vi har hatt.