• - I saker hvor det ikke finnes noe som helst dokumentasjon, og hvor personen kommer fra land uten noen registre, sier det seg selv at det er en enorm utfordring, sier sjefen for Politiets utlendingsenhet, Kristin Ottesen Kvigne. FOTO: Thomas Winje Øijord

Søkte asyl i Norge og syv andre land

Norske utlendingsmyndigheter sjekket 4350 fingeravtrykk til asylsøkere. I tre av fire saker viste det segat asylsøkerne hadde søkt andre land - eller med andre navn og identiteter.

salesposter