Fra Møvik kai ser Sonja Nilsen over på den lille gule hytten hun eier på Veløyna i Fjell kommune, utenfor Bergen.

Det er også det nærmeste hun kommer ferieparadiset hun har brukt siden hun var ni år gammel.

— Jeg har et sterkt ønske om å komme ut dit igjen, sier Sonja Nilsen til BT.no .

Kjøpte spesialbåt

Siden 2006 har hun vært avskåret fra å reise til landstedet sitt. En tragisk ulykke den sommeren snudde opp ned på livet til familien Nilsen. Bestemoren lekte med barnebarna i en hengekøye på feriestedet. Hun falt ut og fikk et ufullstendig brudd i nakken. I dag er Sonja Nilsen lam og fullstendig avhengig av rullestol.

Familien nektet å akseptere at Sonja ikke skulle få være sammen med barn og barnebarn på familiens sommersted etter ulykken.

Saken fortsetter under annonsen.

For to år siden kjøpte mannen, Agnar Angell Nilsen, en spesialtilpasset båt som ville gjøre det mulig for konen å komme seg om bord. Problemet er at tilkomsten ved hytten gjør det umulig for Sonja å komme i land.

Sonja søkte derfor om å få anlegge en ny flytebrygge på eiendommen sin. Vedlagt var en legeerklæring som dokumenterte hennes funksjonshemning.

Svaret fra kommunen kom for to uker siden: «Avslag»

- Trenger ikke bryggen

«Plan og utbyggingssjefen har vurdert saka og gjev ikkje dispensasjon som omsøkt. Utlegging av flytebryggje i dette området vil privatisere strandsonen, og redusere kvaliteten for området til rekreasjon og friluftsliv», heter det i vedtaket.

Fylkesmannen i Hordaland frarådet også at det ble gitt dispensasjon. De hadde kikket på flyfoto av eiendommen og funnet at det allerede var gjort store inngrep ved etablering av flere kaier på eiendommen. «Utlegging av flytebryggje er såleis ikkje naudsynt for å sikra tilkomst med båt», skriver de i sin uttalelse.

Men kaiene Fylkesmannen viser til, ble laget før Sonjas farmor kjøpte stedet for snart 60 år siden. Kaiene er i praksis ubrukelige. Årsaken er at der er veldig grunt, og umulig å legge til selv med småbåter.

— På fjære sjø kan vi gå tørrskodd her, forklarer Agnar Angell Nilsen.

Det eneste stedet hvor det er mulig å legge til, er ved en gammel steintrapp på enden av kaien. Der vil Sonja ikke ha noen mulighet til å komme i land.

Sonja tviler

Familien føler seg fullstendig overkjørt av kommunen og Fylkesmannen.

— Vi mener Fylkesmannen åpenbart har lagt til grunn et feilaktig faktum i saken. De har ikke engang vært ute på synfaring, sier sønnen Jørn Nilsen.

Han mener saken er prinsipiell og er kritisk til kommunens saksbehandling. I avslaget nevnes hans mors funksjonshemning kun i form av en kort setning om at det er gjort rede for «særlige grunner».

— Det virker på meg som om de ikke har tatt hensyn til kravene i forvaltningsloven. Når vi legger ved legeerklæring, bør de jo undersøke behovene hennes nærmere, sier Jørn Nilsen.

De vil nå klage på vedtaket.

Selv er ikke Sonja Nilsen veldig optimistisk.

— Etter som tiden har gått, har jeg nesten forsont meg med at jeg ikke kommer meg ut der igjen, sier hun.

- Tydelig signal

Ifølge plan- og utbyggingssjef Willy Sørensen i Fjell kommune er det en kurant sak å få godkjenning for flytebrygger i områder som er regulert til for eksempel naust. Verre er det i LNF-områder, som Veløyna, når Fylkesmannen kommer med en klar negativ uttalelse.

— Dersom vi skulle konkludert med noe annet, måtte vi hatt mer informasjon fra brukeren, sier Sørensen.

— Var det ikke vedlagt en legeerklæring om at søker var avhengig av rullestol?

— Jo, men i den nye plan- og bygningsloven skal slike personlige grunner vektlegges mindre.

— Dere tar 6000 kroner for å behandle søknaden. Synes du dere har undersøkt saken godt nok?

— 6000 kroner reflekterer den tiden det tar å behandle søknaden. Jeg er sikker på at saksbehandler har gjort jobben sin. I denne saken fikk vi også et veldig tydelig signal fra statlige myndigheter.

— Burde det ikke ringt noen bjeller når dere så legeerklæringen?

— I denne saken mener vi søker kunne informert bedre. Dersom søkere mener de ikke har blitt hørt eller at alle forhold ikke har kommet godt nok frem, har de mulighet til å klage på vedtaket, sier Sørensen.