Det var i mars i år at politiets nødsentral mottok telefonsamtalen fra naboen til boligen der ranet skjedde. Samtalen ble oppfattet som en melding om husbråk.

Først da politiet kom til stedet, en time senere, kom det fram at det dreide seg om væpnet ran. Politiet skulle derfor ha rykket ut umiddelbart, og ikke ventet en time.

Spesialenheten har nå hørt gjennom lydloggen for å vurdere om mottaker av samtalen har straffansvar. Ifølge konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt finner ikke Spesialenheten at «politiet kan kritiseres for at de ikke håndterte meldingen som en ransmelding idet melders opplysninger ikke ga indikasjoner på at det foregikk et ran».

«Melders forklaring inneholdt også opplysninger om kjefting, smelling med dører, løping i trapper med videre. Ifølge melder fortsatte kranglingen etter at hun hørte smellene, og også mens hun snakket med politiet», skriver Lysnes.

På denne bakgrunn har Spesialenheten kommet til at innringeren ga inntrykk av et ordinært husbråktilfelle, og ikke en akutt faresituasjon med behov for umiddelbar uttrykning. (©NTB)