Et stort norsk narkotikanettverk med forgreninger til Nederland er slått ut av politiet. Mer enn 110 kilo amfetamin er beslaglagt i aksjoner både i Norge og Nederland.

Skulle til Norge

Kriminalsjefen i Asker og Bærum, Einar Aas, forteller at de først tok 56,9 kilo amfetamin ved tilslag mot en bil i Asker i mars. Et tilsvarende beslag av amfetamin ble senere foretatt i Nederland på personer som politiet mener skulle til Norge med stoffet. — I Nederland er det også beslaglagt større mengder av andre narkotiske stoffer. Vi mener sentrale aktører i narkotikaimporten til Norge er pågrepet i denne saken, sier Aas til Aftenposten.no.

Av hensyn til etterforskningen har politiet lenge lagt lokk på saken. Kriminalsjef Aas understreker at de ikke hadde maktet å rulle opp denne saken uten et svært tett og godt samarbeid med Oslo-politiet, Kripos og de andre politidistriktene i Akershus. I tillegg kommer samarbeidet med nederlandsk politi. Totalt sitter ni personer varetektsfengslet i saken, hvorav tre er pågrepet i Nederland. To av de pågrepne er nordmenn som begjæres utlevert.

Avslørte kontakt

Det var i kartleggingen av den pakistanske A-gjengens kriminelle virksomhet at politiet kom på sporet av det store norske narkotikanettverket som nå rulles opp. Kriminalsjef Einar Aas bekrefter overfor Aftenposten.no at avsløringen er resultat av storsatsingen mot de pakistanske gjengene etter skytingen på Aker brygge. - Vi avslørte kontaktpunkter mellom det norske og det norskpakistanske kriminelle nettverket. Vi har en arbeidsteori om at de samarbeidet. Dette er noe etterforskningen skal klarlegge, sier Aas.

Han legger ikke skjul på at bruken av store politiressurser nå gir resultater. Det store gjengprosjektet som ble startet i fjor høst har fått ekstramidler fra Politidirektoratet og ledes av Oslo politiet i samarbeid med Økokrim, Kripos og de tre politidistriktene i Akershus. - Uten Oslo-politiets store innsatsgruppe hadde vi aldri klart å rulle opp denne saken, sier Aas. Kriminalsjefen vil ikke kommentere opplysningene om at det var medlemmer av A-gjengen politiet etterforsket da de kom på sporet av narkoligaen.

Tatt i bilen

Arbeidsteorien er at den ene gruppen skulle forsyne den andre med narkotika. Politiet slo første gang til mot det norske narkotikanettverket 12. mars i år og beslagla 56,9 kilo amfetamin i en bil i Asker. - I en bil i Asker ble en mann i 30 årene pågrepet. Politiet pågrep også to menn i 50 årene i Oslo. Så i forbindelse med påsken kom neste tilslag. I Nederland ble det beslaglagt omtrent like mange kilo amfetamin og i tillegg større mengder andre narkotiske stoffer, sier Aas. For Asker og Bærum politidistrikt er dette en omfattende sak. Amfetaminbeslaget i Asker er trolig det største i Norge i år og et av de største i Bærum noensinne.