Dette skriver VG.

I dag har bare 18 prosent fylt 50 år men tallet vil øke til 32 prosent bare i løpet av fem år, viser en oversikt fra Arbeids— og administrasjonsdepartementet.

Lederen for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier at det haster med å få på plass en plan for å takle denne situasjonen.

Avdelingsleder Ingunn Roe i Politidirektoratet opplyser at problemstillingen er tatt opp i forbindelse med neste års budsjett. Et tiltak som er vedtatt satt i verk er økt opptak av 40 studenter ved Politihøgskolen til høsten.

I dag kan politifolk pensjonere seg når de fyller 60 år. Dersom pensjonskommisjonenes forslag om pensjonsalder på 67 år blir vedtatt vil halvparten av det norske politikorpset være over 50 år i 2030.