Politiet i Oslo har laget en rapport over kriminalitetsutviklingen i hovedstaden, som legges fram mandag. Byens visepolitimester Hans Halvorsen føler uro for fremtidsutsiktene, skriver Dagsavisen.

— Det har vært en del hendelser innen det såkalte gjengmiljøet som vi har begynt å bli bekymret for. Når dette holder seg innenfor grensene for sitt eget miljø, betyr det ingen stor fare for folk flest, sier Halvorsen.

— Men det er noe annet hvis dette kommer ut på arenaer der folk ferdes, slik vi har sett ved ranene i Stavanger og på Aker Brygge og ved Postens brevsentral i Oslo, mener han. Han tilføyer at politiet har lært mye av ranet av Norsk Kontantservice NOKAS i Stavanger.

Etterforskningen av dette ranet i april i fjor har ifølge Hans Halvorsen bidratt til å redusere det såkalte ransmiljøet i Oslo. Men utstrakt samarbeid mellom gjenværende kriminelle grupper, gjør ifølge Dagsavisen at politiet fortsatt står overfor store utfordringer.

Tungt bevæpnet politi under jakten på NOKAS-ranerne i Stavanger.
Martinsen, Anders