Senest tirsdag denne uken måtte politiet rykke ut etter håndgemeng mellom flere beboere på mottaket som ligger i Våler kommune.

60 av beboerne som ble evakuert da Lier ventemottak ble påtent i begynnelsen av juli, ble midlertidig innkvartert på Haslemoen transittmottak, etter dette har det vært en del uro på Haslemoen.

Fra mandag vil derfor transittmottaket få en egen politibetjent stasjonert på stedet. Det opplyser lensmann i Åsnes, Bjørn Trumet til NRK .

— Vi har hatt mottak her i to år, men det har ikke vært noe spesielt bråk her før de siste ukene. Vi måtte til slutt sette oss ned med ledelsen for å finne en bedre løsning på dette, sier Trumet til Aftenposten.no.

Avgjørelsen er blitt gjort i samråd med kommunen, mottaksledelsen og UDI. Lensmannen håper politi stasjonert på stedet vil gi mindre bråk og få folk til å føle seg tryggere.

Lensmannen forteller at det også settes inn flere vektere. Flere av de som har vært med på voldsepisodene og lagd bråk har blitt pågrepet og flyttet til andre mottak.